ഗൾഫിൽ ആമസോണിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിപുലമായ അനുഭവവും ഉയർന്ന വികസിപ്പിച്ച വൈദഗ്ധ്യവും. ആമസോൺ യുഎഇ കരിയർ 2023 ന് ദുബായിലും അബുദാബിയിലും അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഭാവി…
Read More...

നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രാക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ആപ്പ് – A good app to track your blood pressure

ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ (രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം) ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിപി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബിപി വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന മികച്ച ജീവിതശൈലി…
Read More...

നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രാക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ആപ്പ് – A good app to track your blood pressure

ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ (രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം) ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിപി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബിപി വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന മികച്ച ജീവിതശൈലി…
Read More...